نیسان بار قم به اراک

توسط Majid Talkhab

نیسان بار قم به اراک نیسان بار قم به اراک حمل بار قم به اراک , استان قم در جنوب استان تهران، شمال استان اصفهان، شرق استان مرکزی و غرب استان سمنان قرار گرفته است. قم تا اراک در حدود ۱2۰ کیلومتر فاصله دارد.  سنگ‌های ساختمانی، نمک، گچ، گاز طبیعی و نفت مهم‌ترین معادن استان…